Oturum Aç

 Vizyon Misyon

Misyon
Öğrencilerimizin evrensel nitelikte bir eğitim almaları, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, kendini yenileme becerisine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı, insan haklarına saygılı, toplumsal sorumluluk sahibi, ilkeli ve etik değerleri benimsemiş, bireyin ve toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, çağdaş ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamaktır.

Vizyon
Ülkemizde etkin, verimli ve kaliteli sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere dengeli ve yeterli beslenme ile sağlıklı yaşama, sağlığı koruma ve hastalıkların tedavisinde diyetle katkı vermek önem taşır. Bu amaçla, menü planlanmasını ve yaşam kalitesini iyileştirmek için denetimli beslenme uygulanmasını sağlayacak ve tüm bunları yönetecek insan gücünün yetiştirilmesini hedefleyen bir bölüm olarak hizmeti esas alacaktır.

Eğitim ve Öğretim Stratejisi
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne ‘‘Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’’ sınavlarında aldıkları MF-3 puanı ile öğrenci alınmaktadır. Lisans düzeyinde bu eğitim 4 yıl sürmekte ve bölüm mezunlarına ‘Diyetisyen’ ünvanı verilmektedir. Öğrenciler, Üniversitemiz bünyesinde bulunan modern laboratuvarlarda uygulama yapma ve klinik uygulamalarını Üniversite Hastanemizde gerçekleştirme şansına da sahiptir.
Bölümün amacı, sağlığın korunması ve geliştirilmesini, hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak, kişiyi ve toplum sağlığını merkez alan bir sorumluluk anlayışıyla yetişen insan gücü ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı esas almak ve tüm bunlarla Ülkemizde toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

İş Olanakları
Diyetisyenler; tedavi kurumlarında (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, özel diyet poliklinikleri, vb.), halk sağlığı hizmeti verilen kurumlarda (ana-çocuk sağlığı merkezleri, çocuk ve yaşlı bakımevleri, toplum sağlığı, sporcu sağlığı merkezleri, vb.), evde sağlık hizmetlerinde (Sağlık Bakanlığı, belediyeler), toplu beslenme yapılan kurumlarda, gıda ve ilaç endüstrisinde çalışabilmektedirler. Ayrıca, toplumsal ve bireysel mutluluğu esas alan çeşitli merkezlerde özel beslenme ve diyet danışmanlığı ve sporcu danışmanlığı yapabilmektedirler. Görsel ve yazılı basında, Radyo/TV Beslenme programlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde, sözlü veya yazılı bilimsel destekle ve ilkeli bir anlayışla görev alabilmektedirler. Eğitim ve araştırma kurumlarında da akademik alanda hizmet verebilmektedirler. Diyetisyenlerin yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans, doktora programlarına katılarak mezuniyet sonrası akademik çalışma ve kariyer yapmaları da mümkündür.​