Oturum Aç

 Genel Bilgiler

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü; ulusal düzeyde beslenme ve diyetetik bilim alanının ihtiyaçlarını karşılamak ülke ve dünya kalkınmasında ve sağlıklı yaşamın geliştirilmesinde katkı verme amacındadır. Beslenme ve gıdalarla ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesine yönelik uygulama alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmeye, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke – kavram - bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmeye katkı vermek ve bu alanda araştırmalar yapmak temel hedefidir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü tıp, toplum sağlığı, beslenme bilimleri, gıda teknolojisi, toplum sosyolojisi ve psikolojisi, iş sağlığı ve güvenliği, işletme ve iktisat gibi birçok bilim dalı ve disiplin ile etkileşimdedir. Bu bölümden mezun olacak diyetisyenler, çoklu disiplinlerden bilgileri harmanlayan bir bakış açısına sahip olacaktır.

Bu bölüm ülkemizde nitelikli ve kaliteli sağlık elemanı yetiştirilmesini sağlamanın yanında sayısı giderek artan üniversitelerdeki akademisyen eksikliğinin giderilmesi hususunda da çaba gösterecektir. Bu bölümde eğitim görecek öğrenciler, Üniversitemizin sağlık kurumlarında stajlarını uygulamalı olarak yapıp, donanımlı ve nitelikli olarak meslek elemanı olabileceklerdir.

Özetle; Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı, Ülkemizin doğru sağlık politikalarını destekleyecek çalışmalar yapmaktır. Bu süreçte teori ve uygulama donanımına sahip araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici nitelikli sağlık elemanlarını yetiştirmek ve alanda yapılacak araştırma-geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacak, bilimsel bilgi birikimini artırmaya odaklanmış yeterlilikte insan kaynağı sağlamaktır.