Oturum Aç

 Tarihçe

Bölümümüz 2010 yılında, Türkiye'nin ilk Sağlık Üniversitesi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bünyesinde kurulmuştur. Hemşirelik bölümünün eğitim ve akademik gelişiminde büyük katkıları olan hocalarımız, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Ahmet Belce ve bölümün kurucu müdürü merhum Doç. Dr. Nesrin Reis'dir.

Fakültemiz Hemşirelik Bölümünde yürütülen eğitim/öğretim akademik faaliyetlerinde insanı temel alan tüm sağlık konuları, hümanistik felsefesi bakış doğrultusunda bütüncül yaklaşım ilkeleri ile ele alınmıştır. Bu doğrultuda eğitim, öğretim ve araştırma öncelikleri bağlamında gereksinim duyulan alt yapı ve akademisyen kadrosu oluşturulmuştur.
Bölümümüzün öğretim programları, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Kuramsal olarak işlenen dersler, beceri laboratuarları ve hastane stajları ile desteklenmektedir. Öğrenciler klinik stajlar , bitirme projeleri ve özellikle mezun olmadan önce kuramsal eğitim ile aldıkları bilgileri beceriye dönüştürebilmesinde "İntörn Staj Uygulaması" ile profesyonel iş hayatına hazırlanma olanağı bulmaktadırlar.
Bölümümüz Lisansüstü eğitim bağlamında ise; akademik kadronun güçlenmesi ile 2014 yılında yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Hemşirelikte Doktora programı ise 2016-2017 Akademik Ders Yılında açılmış olup, bahar döneminde eğitim ve öğretime başlanacaktır.

Fakültemiz hemşirelik bölümü, gerek güçlü ve dinamik akademik kadrosu ve gerekse donanımlı fiziksel ve sosyal alt yapısıyla dünya standartlarında bir hemşirelik eğitimi sunmakta, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de hemşirelik alanında lider okul olma özelliğini sürdürmektedir. Okulumuzun sahip olduğu bilimsel ve sosyal donanım; öğrencilerimizin İngilizce bilen, özgüvenli, kültürlerarası farklılığa saygılı, kişilerarası iletişimi güçlü, sağlık sektöründe fark yaratabilecek ve değişimi gerçekleştirebilecek özelliklerle mezun olmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla mezunlarımızın ulusal ve uluslararası sağlık sektöründe tercih edilebilmeleri ve mesleki kariyerlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri hedeflenmiştir.​