Oturum Aç

 Genel Bilgiler

Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun diyet tedavisini belirleyen, uygulayan, beslenme plan ve politikaları üreten ve eğitim yapan kişidir. Diyetisyen;  besini ve beslenmeyi en iyi şekilde bilen, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, var olan besin kaynaklarını ekonomik,  sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan bir meslek grubu olup aynı zamanda bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek alanıdır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2014 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün kuruculuğunu Dekan Prof. Dr. Ahmet BELCE yapmıştır.

İş İmkanları

Diyetisyenin çalışma olanakları; Tedavi kurumlarında, özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, özel diyet poliklinikleri, halk sağlığı hizmeti verilen kurumlarda, ana-çocuk sağlığı merkezleri, çocuk ve yaşlı bakımevleri, toplum sağlığı, sporcu sağlığı merkezleri, evde sağlık hizmetlerinde (Sağlık Bakanlığı, belediyeler), toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve ilaç endüstrisinde çalışabilmektedirler.

Toplumsal ve bireysel mutluluğu esas alan çeşitli merkezlerde, sağlık kulüplerinde, sporcu danışmanlığı, özel beslenme ve diyet danışmanlığı, görsel ve yazılı basında, radyo/TV beslenme programlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde, sözlü veya yazılı bilimsel destekle ve ilkeli bir anlayışla görev alabilme, eğitim ve araştırma kurumlarında da akademik alanda hizmet verebilmektedirler.

Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans, doktora programlarına katılarak mezuniyet sonrası akademik çalışma ve kariyer yapmaları da mümkündür.