Oturum Aç

 Tarihçe


Uğraşıları bir terapi yöntemi olarak kullanma ile ilgili ilk kanıtlara antik çağda rastlanmakta birlikte, bunların hastaların tedavisinde bilimsel bir araç olarak kullanılmaya başlanması 18.YY’ın başlarında Aydınlanma Çağı’na denk düşmektedir. 19. ve 20. YY’ın başlarında sanayileşme devrimine yanıt olarak ortaya çıkan sanat ve el sanatları hareketleri de ergoterapinin gelişmesini etkilemiştir. Bu alana önderlik eden ülkelerde, Ergoterapinin bir sağlık mesleği olarak kabul edilmesi 1920’li yıllara dayanmaktadır. 1900 ve 1930 yılları arasında mesleğin önderleri ergoterapinin uygulama alanlarını tanımlamışlardır ve destekleyici teorileri geliştirmişlerdir. I. ve II. Dünya Savaşları sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarının rehabilitasyonu gereksinimi mesleki alanda gelişmelerin önünü açmış ve mesleki perspektifin gelişmesini sağlamıştır. Ergoterapinin evrensel gelişiminde mesleğin uygulama esaslarının yeniden şekillendiği 3 temel dönem vardır: “Uğraşı”, “Mekanistik” ve “Çağdaş” Değerler Dizisi (paradigma) dönemleri. “Moral Tedavisi” olarak adlandırılan öncü paradigma döneminde, ruh sağlığı alanında önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir ve bu alan hala ergoterapinin temel uğraşı alanlarından biridir.

Ergoterapi lisans eğitimi ile ilgili ilk girişimlere, 1986 yılında öğrenci almaya başlayan İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde başlanmıştır. 4 yıllık lisans eğitimi süresince tüm öğrenciler ilk 2 yıl ortak dersler aldıktan sonra, 3.yılın başından itibaren o zaman ki adıyla iş ve uğraşı terapisi alanına seçilen genel not ortalaması yüksek olan öğrenciler fizyoterapistlik mesleği ile ilgili almış oldukları tüm derslerle birlikte aldıkları ek derslerle iş ve uğraşı terapisi alanında özelleşmişler ve mezuniyet belgelerinde o zamanki adıyla “iş ve uğraşı terapisti” ve İngilizce adıyla “occupational therapist” unvanı ilk defa kullanılmıştır. Bu dönemde yapılan bu uygulama şu anda ki adıyla bir tür çift ana dal uygulaması şeklinde tatbik edilmiş olup, sadece 5 yıl devam etmiştir. Bu süreçte yaklaşık 25 dolayında ergoterapist mezun olmuştur. Ancak meslek yasasının olmamasından dolayı unvan kullanımı ile ilgili sorunlar yaşanmıştır. Bu 5 yıllık sürecinden bitiminden ancak yaklaşık 18 yıl sonra ergoterapi lisans eğitimi ülkemizde tekrar başlamıştır.​