Oturum Aç

 Ana Sayfa

Ana-sayfa-foto.jpgFizyoterapist, kas-iskelet sisteminde hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü çok yönlü ve bütüncül değerlendirme yöntemlerini kullanarak mesleğe özgü tedavi yaklaşımlarını ve sağlığı geliştirme amacıyla sağlıklı bireylere doğru egzersiz reçetelerini planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan bir sağlık uzmanıdır.

Ülkemizde ilk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1961 yılında Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde kurulmuştur.
Güncel bilimsel gelişmeleri takip eden fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim programı 4 yıldır. Eğitim; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına özgü temel bilimler, klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminerler, destekleyici seçmeli dersler ve klinik çalışmayı kapsamaktadır. Eğitimin ilk 3 yılı ağırlıkla teorik ve pratik derslerden oluşurken son yılı klinik uygulamalardan oluşmaktadır.  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz, Türkiye'nin ilk Sağlık Üniversitesi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur. Bölümün eğitim programı, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda hazırlanmış olup, kuramsal ve uygulamalı derslerin içerik ve ağırlıkları bu ölçütler doğrultusunda belirlenmiştir.

Bölümümüz teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çeşitli bölümleriyle iş birliği içinde çalışarak mesleğine karşı sorumluluk bilinci taşıyan, multidisipliner ekip anlayışı ile hareket eden, etik ilkeleri göz önünde bulunduran fizyoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lisans eğitiminin ilk yılından itibaren öğrencilerin, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde aktif rol almalarını, araştırma deneyimi kazanmalarını sağlıyor, akademik hayata uyum sağlama deneyimlerini güçlendiriyor, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimleri için öğrenci kulüp faaliyetlerine ve aktivitelere katılımlarını destekliyoruz.

Bizimle birlikte bu yolda yürümeyi seçen, geleceğin başarılı fizyoterapistleri olacağına emin olduğum siz değerli öğrencilerimizi tebrik ediyor, sevgiyle kucaklıyorum.

Prof. Dr. H.Nilgün GÜRSES
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı