Oturum Aç

 Genel Bilgiler

Fizyoterapist, kas-iskelet sisteminde hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık, yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında sağlık ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü çok yönlü ve bütüncül değerlendirme yöntemlerini kullanarak mesleğe özgü tedavi yaklaşımlarını ve sağlığı geliştirme amacıyla sağlıklı bireylere doğru egzersiz reçetelerini planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan bir sağlık elemanıdır.

Güncel bilimsel gelişmeler takip eden fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim programı 4 (Dört) yıldır. Eğitim; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına özgü temel bilimler, klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminerler, destekleyici seçmeli dersler ve klinik çalışmayı kapsamaktadır. Eğitimin ilk 3 (üç) yılı ağırlıkla teorik-pratik derslerden oluşurken son yıl klinik uygulamalar oluşmaktadır. Ayrıca eğitimin 2. ve 3. yılında Zorunlu Yaz Stajı bulunmaktadır. Ders Planı için tıklayınız

Ülkemizde ilk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1961 yılında Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde kurulmuştur. Fizyoterapistlik mesleği yıllar içinde akademik ve klinik alanda ilerleyerek ülkemizde en çok tercih edilen meslekler arasına girmiştir.  

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2010 yılında sağlık teması üzerine kurulu olan üniversitemizin açılışıyla eş zamanlı olarak açılmıştır. Kuruluşundan itibaren bilim üreten ve üretilen bilimsel çıktıları araştırma, klinik uygulama ve toplum sağlığı yararına kullanılmasını sağlayan yapısı ile bölüm, hızlı ve etkili bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Bezmialem Valide Sultan'ın mirasına sahip çıkarak insana ve bilime öncelik veren tecrübeli kadrosu ile gelişmiş ülkelerdeki bilgi seviyesine ulaşılmıştır.

2013 yılından itibaren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Bölüm Başkanlığını yürüten Sayın Prof. Dr. Hülya Nilgün GÜRSES Türkiye'nin ilk fizyoterapist profesörlerindendir. Bölümümüz, fizyoterapistler ve hekimlerden oluşan güçlü kadrosuyla genç fizyoterapist adaylarına en güncel bilimsel bilgilerle donatmayı, klinik uygulamalarla öğrencileri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının becerilerini kazandırmayı kendisine ilke edinmiştir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü içinde ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çeşitli bölümlerinde sağlık alanının farklı disiplinleri ile işbirliği içinde faaliyet gösteren eğitim, uygulama ve araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Bu laboratuarların her birinde alana özel farklı konularda eğitim alan ve özelleşmiş fizyoterapistler öğrencileri yetiştirmekte ayrıca yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ve akademisyenlerin çok sayıda proje ve araştırmaları sürdürülmektedir.

Bölümümüzde, ortopedik, nörolojik, kardiyak, pulmoner, pediatri, el cerrahisi-romotoloji, kadın sağlığı- sporcu sağlığı fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim ve araştırma ünitelerimizde eğitim ve araştırmalar devam etmektedir. Eğitim-öğretimin 4. yılında bulunan "Klinik Uygulama I ve Klinik Uygulama II" derslerinin pratik eğitimleri bölümümüz içindeki bu laboratuarlarda ve hastanemiz anabilim dallarının ilgili servis ve polikliniklerinde  gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimize ERASMUS+ programı kapsamında yurtdışında eğitim ve staj imkanı da sağlanmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler farklı ülkelerdeki mesleki uygulamaları tanıma, projelere dahil olma ve  farklı kültürleri tanıma imkanı kazanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Değişim Programı olan Farabi Değişim Programı'ndan da faydalanabilmektedir.(http://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/uluslararasi-iliskiler-ofisi/erasmus/erasmus-ikili-anlasmalar%C4%B1m%C4%B1z.aspx )

Bölümümüzde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı ve Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı yürütülmektedir.

BVU Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak gelecek hedeflerimizin başında eğitim ve öğretim programlarımızı daha ileriye götürecek yeniliklere, stratejilere açık olmak ve bu yolda ilerlemek, ülkemizde ve Dünya'da bilimsel çalışmalarda takip edilen olmak, bilgiyi üretmeye ve paylaşmaya devam etmek, Bezmialem Vakıf ruhunun geleneklerine bağlı kalıp en son teknolojileri ve güncel bilimsel bilgileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimine ve kliniğine katkıda bulunmaktır.