Oturum Aç
  • Adalet bakanlığına bağlı İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Üniversitemiz İşbirliği ile pers

Adalet bakanlığına bağlı İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Üniversitemiz İşbirliği ile personele yönelik Eğitim ve İyileştirme Çalışmaları Kapsamında “Stresle başa çıkmada Beden Farkındalık Tedavi Metodu” Eğitimi gerçekleştirildi.

Denetimli serbestlik kurumunda çalışan personeller adli makamların kararları doğrultusunda suç işleyen kimsenin denetimini yürütmek ve yükümlüye gerekli sosyal ve psikolojik desteklerin sağlanmasından sorumludur. Bu sorumluluklar altında dezavantajlı bireylerle yüz yüze, bireysel görüşme yapan personelde iş stresi kaçınılmazdır.
İş stresinin etkilerini azaltma stratejileri; stresi önleyici başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi ve kişinin iç kaynaklarının (rahatlatıcı yaşam tarzı ve sağlığı geliştirilmesi, kendi farkındalığının arttırılması vb) güçlendirilmesine odaklaşır. 
Denetimli serbestlik personelleri Üniversitemiz Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi ve Beden Farkındalık Tedavisi Terapisti olan Yrd Doç Dr Hamiyet Yüce liderliğinde haftada 1 gün olmak üzere 10 hafta süresince grup çalışmasına alındılar. 
Denetimli Serbestlik personelleri ‘’Her insanın stres yaşayabileceği, bunun normal olduğu’’ ayrıca ‘’ Önemli olanın stresin bedensel ve ruhsal etkilerinin ne olduğunu bilmek ve stresin bu etkilerinin kontrol edilebilir seviyede olması gerektiği’’ konularında bilgilendirilmiştir.
Zihin ve beden bütünlüğünü sağlayan Beden Farkındalık Tedavi metodu ile katılımcılar;
- Strese bağlı olarak ortaya çıkan beden işaretlerini (sık nefes, kalp atışında artış, kas gerilimi gibi) tanıma
-Gergin kas ve gerilimi azalmış kas arasındaki farkı öğrenme
-Kas gerilimini azaltan doğru oturma ve doğru duruşun nasıl olduğunu fark etme
-Kısa süreli meditatif oturma seansı ile duygu ve düşüncelerinin farkına varma gibi bedene, düşüncelere ve duygulara ait değişiklikleri algıladılar.