Oturum Aç
  • Nadir Hastalıklar Sempozyumu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ nde 27 Şubat 2014 tarihinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı tarafından toplumsal farkındalığın, bilginin ve uygulamanın artmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunması amacı ile “Nadir Hastalıklar Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşması, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Tüzgen tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof. Dr. Rezzan Ataman, Kanuni Sultan Süleyman Eğt. ve Arş. Hast. Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Doç. Dr. Hasan Önal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Tıbbi Genetik ABD Yard. Doç. Dr. Gözde Yeşil, Plastik Cerrahi ABD. Dr. Ömer Sağır, Ortopedi ABD Uzm. Dr. Gökçer Uzer ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yard. Doç. Dr. İpek Alemdaroğlu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sempozyum sırasında, T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından I. Fermanlar Sergisi ve II. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri tarafından “Atel Uygulamaları” ve “Kendine Yardım” sergileri gerçekleştirildi.

Sempozyum, değerli katılımcılara Bezmialem Valide Sultan’ ın mührünün bulunduğu tabak hediye edilmesiyle sona erdi.

Nadir Hastalıklar toplumda az görülen ve görülme sıklığı 2.000 kişide 1’den daha düşük olan hastalıklardır. Tıbbın hemen tüm disiplinlerini ilgilendiren bu hastalıkların sayısı 6.000–8.000 kadardır. Her birinin görülme sıklığı tek başına az olsa da, tüm Nadir Hastalıklar hep birlikte toplumun yaklaşık % 6-8’ini etkiler. Bu genel oran temelinde Türkiye’de en az 5.000.000 kişinin nadir bir hastalıktan etkilendiği öngörülebilir. Nadir Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların araştırma-geliştirme süreçleri oldukça güç ve yüksek maliyetli iken piyasa arzları sıklıkla düşük kaldığı için, bu tür ilaçların geliştirilmesi ve üretimine yönelik talep az olduğundan bu ilaçlar “Yetim İlaç” olarak adlandırılmaktadır.