Oturum Aç
  • Bir Konu Bir Konuk Toplantısı'nda Gündem "Fiziksel Aktivite" idi

22 Mart Salı günü 13:30'da Eyüp yerleşkesinde gerçekleştirilen Bir Konu Bir Konuk toplantısında İstanbul Üniversitesi SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.Ayşe Zengin Alpözgen "Fiziksel Aktivite ve Koruyucu Etkileri" konulu bir konuşma yaptı. Hastalıklardan korunma ve hastalıklarla başetmede fiziksel aktivitenin yerini anlatan Alpözgen aynı zamanda sağlığın geliştirilmesi ve korunmasında için fiziksel aktivitenin önemini vurguladı. Gelişigüzel hazırlanmış aktivite programları yerine Fizyoterapist ve diğer ilgili sağlık profesyonellerinin kişinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olduğu programların sonuçlarının daha etkili olduğunu bildirdi. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinin tartışılması ve öğrencilerimizin fiziksel aktivitelere teşviki ile ilgili konuşmalar ve sorularla bilimsel program son buldu. Teşekkür belgesinin takdimi ve ikramlarla etkinlik devam etti