Oturum Aç
  • 2. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi’nde Üniversitemiz 3 Sözel Bildiriyle Temsil Edildi

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ümit Uğurlu ve öğretim elemanları Öğr. Gör. Talar Cilacı ile Arş. Gör. Şüheda Gözaydınoğlu 13 – 15 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen 2. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi’nde üniversitemizi, “Lokalize Sklerodermalı Bir Hastanın Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu”, “Juvenil idyopatik artritli olgularda okul eğitimine katılımda karşılaşılan sorunların retrospektif analizi” ve “Sistemik sklerozlu olgularda seri alçılama yönteminin parmak fleksiyon kontraktürlerinin düzeltmesi üzerindeki etkisi” başlıklı 3 sözel bildiriyle temsil etmişlerdir.