Oturum Aç
  • Engellilik Araştırmaları Kongresi

​Dünyada "Engellilik Araştırmaları" ile ilgili akademik çalışmalar, 1970'li yıllarda başlamıştır. Engellilik Araştırmaları, ele aldığı sorunların çeşitliliği ve boyutları bakımından disiplinler arası bir araştırma ve çalışma  alanı olarak gelişmiştir. Ülkemizde, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun çıkmasının ardından bir takım önemli kazanımlar elde edilmiş, teknolojik gelişmelerle birlikte günlük yaşamı kolaylaştıran uygulamalar artmıştır. Bunlara rağmen engellilikle ilgili birçok konuda sorunlar devam etmektedir. Engellilikle ilgili araştırmaların çok yönlü olması farklı  bakış açılarını gerektirmektedir.

Kongrede, engellilik alanındaki sorunlara farklı yönlerden bakılarak araştırmaların uygulamaya, uygulamaların da yeni araştırmalara yön vereceği,  farklı disiplin ve sektörlerden paylaşımların yer alacağı bir buluşma hedeflenmiştir.

Kongrede konferanslar, sözel ve poster bildiri sunumlarının yanı sıra atölye çalışmaları da yürütülmüştür.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri, ilk defa katıldıkları bir kongrede, edinecekleri mesleklerinin bu alanla ne denli iç içe olduğunu görmüş ve ilk bilimsel organizasyona katılım tecrübelerini kazanmışlardır.

Kongrede, Ergoterapi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ümit Uğurlu, "Pediatrik romatizmal hastalığı olan olgularda okul eğitimine katılımda karşılaşılan sorunların analizi" başlıklı sözel bildiriyi sunmuştur.