Oturum Aç
  • Temel Ergoterapi Kitapları

​Ergoterapi ("occupational therapy"), ülkemizdeki diğer birçok sağlık mesleğinden farklı olarak kendine yer edinmeye çalışan yeni bir meslektir. Lisans eğitimi henüz az sayıda üniversitede yürütülmektedir. Köklerini psikiyatrik hastalarda uygulanan anlamlı ve amaca yönelik uğraşılardan edinilen kazanımlardan alan bu mesleğin kendine özgü değerlendirme, analiz ve müdahale yöntemleri vardır. Dolayısıyla rehabilitasyonda diğer sağlık mesleklerinden farklı bir bakış açısına sahiptir.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin en sık karşılaştıkları sorunlardan biri bu alanda uygulamalara rehberlik edecek bilgilerin sunulduğu kaynakların yetersizliğidir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi bu gereksinimin farkında olarak henüz ilk yılını başlattığı Ergoterapi lisans eğitiminde ihtiyaç duyulan alana özgü bilgi kaynaklarını hızla tedarik etme sürecine girmiştir. Nitekim kısa bir süre içerisinde Eyüp Yerleşkesi Kütüphanesinde elektronik kaynaklardan ayrı olarak sadece ergoterapi ("occupational therapy") alanının farklı yönleriyle ilgili temel kitap sayısı 25'e ulaşmıştır. Bunun dışında temel tıp ve rehabilitasyonun diğer birçok yönüyle ilgili kaynaklara da elektronik ve basılı medyalar aracılığıyla ulaşılabilir. Bu durum, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin gerçek vakıf anlayışıyla eğitim kalitesine verdiği önemin bir göstergesidir. Kitap sayısı önümüzdeki günlerde artmaya devam edecektir.   Amaç Ergoterapi alanında referans olabilecek en donanımlı kütüphanelerden birine sahip olmaktır.

Aşağıdaki listede sadece basılı olarak Eyüp Yerleşkesi Kütüphanesi'nde bulunan ve genel ergoterapi ve ergoterapinin farklı uzmanlık alanlarıyla ilgili ders kitaplarının listesi yer almaktadır. Bu alanla ilgilenen tüm akademisyen ve öğrencilerin kullanımına açıktır.


1. Occupational Therapy for Physical Dysfunction , 7th Edition               

2. Pedretti's Occupational Therapy: Practice Skills for Physical Dysfunction, 7th Edition

3. Occupational Therapy for Children, 6th Edition

4. Occupational Therapy: Activities for Practice and Teaching, 1st Edition                                  

5. Psychosocial Occupational Therapy: An Evolving Practice

6. Willard and Spackman's Occupational Therapy with Access, 12th Edition

7. Occupational Therapy for Children and Adolescents, 7th Edition

8. Building Blocks for Learning Occupational Therapy Approaches Practical Strategies for The Inclusion of Special Needs in Primary School

 

9.Vocational Rehabilitation  

10.Occupational Therapy and Vocational Rehabilitation

11. Conditions in Occupational Therapy: Effect on Occupational Performance

12. Counselling and Therapy with Refugees and Victims of Trauma: Psychological Problems of Victims of War, Torture and Repression

13. Hand and Upper Extremity Rehabilitation: A Quick Reference Guide and Review 3rd Edition

14. Role Emerging Occupational Therapy   

15. Occupational Therapy for Children with Special Needs

16. Occupational Therapy in Orthopaedics and Trauma

17. Occupational Therapy and Stroke

18. Cognitive Behavioural Interventions in Physiotherapy and Occupational Therapy

19. Introduction to Occupational Therapy, 4th Edition

20. Frames of Reference for Pediatric Occupational Therapy

21. Occupational Therapy and Neurological Conditions

22. 101 Games and Activities for Children With Autism, Asperger's and Sensory Processing Disorders

23. Occupational Therapy in Oncology and Palliative Care, 2nd Edition

24. Occupational Therapy and Older People

25. The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of Occupational Safety and Workplace Health