Oturum Aç
  • Ergoterapi Bölümü Öğretim Elemanları Üniversitemizi Çeşitli Bilimsel Etkinliklerde Temsil Ettiler

ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI ÜNİVERSİTEMİZİ ÇEŞİTLİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE TEMSİL ETTİLER

Doç. Dr. Ümit Uğurlu 3. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi'nde sözel sunumunu gerçekleştirdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ümit Uğurlu, 6-8 Ekim 2017 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleşen 3. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi'nde "Romatoid Artritli Hastalarda Kullanılan Ölçekler" başlıklı sunumu yapmıştır. Ayrıca "Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Statik El Bileği Ortezlerinin El ve Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerindeki İlk Etkisi" başlıklı çalışmasını sözel bildiri olarak sunmuştur.  

Öğr. Gör. Talar Cilacı 2017 Tıp Teknolojileri Kongresi'nde (TIPTEKNO'17) sözel sunumunu gerçekleştirdi.

Ergoterapi Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Talar Cilacı, 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen 2017 Tıp Teknolojileri Kongresi'nde (TIPTEKNO'17) "Eklem Hipermobilite Sendromunda Gastrik Myoelektrik Aktivitenin İncelenmesi" başlıklı çalışmasını sözel bildiri olarak sunmuştur.

Doç. Dr. Ümit Uğurlu Üsküdar Üniversitesinde Omurga Sağlığı Sempozyumu'nda sunum gerçekleştirdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ümit Uğurlu, 16 Ekim 2017 tarihinde Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleşen Omurga Sağlığı Sempozyumu: Lumbopelvik Ritim Patolojilerine Yaklaşım başlıklı toplantıda “Ortezler ve Teknoloji” sunumunu gerçekleştirdi.