Oturum Aç
  • Kadın Sağlığı Eğitim Programı

2017-2018 yılı Güz Dönemi BVU Hemşirelik Bölümü öğrencilerin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi kapsamında Eyüp Yerleşkesi Poliklinik ortamında Halka yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Bu etkinlik ile, hemşire öğrencilerin kadın ve aile sağlığı konusunda eğitim becerileri geliştirilirken halkın da gizemli ve mahrem olarak nitelendirdiği konularda paylaşımı ve bilgilenmesi sağlandı.

Eğitimler, farklı yaş grubu kadın ve erkeği ilgilendiren "Kadın ve erkek üreme sistemi", "Adet öncesi gerginlik ve ağrılı adet görme", "Kadın sağlığını koruyan davranışlar", "Kadına yönelik şiddet", "Aile planlaması danışmanlığı", "Ebeveynliğe hazırlık", "İlk 6 ay gebelik bakımı", "Doğuma hazırlık", "Lohusa Bakımı", "Emzirme danışmanlığı", "Yenidoğan bakımı",  "Menopoz dönemi danışmanlığı" olmak üzere 13 farklı konuyu kapsamaktaydı.

Program sonunda öğrencilerin, eğitim hazırlık aşamasında literatür tarama ve görsel materyal, poster hazırlama konusunda yetkin hale geldiklerini, eğlenceli, heyecan dolu, güzel ve bolca bilgilendikleri bir staj geçirdiklerini, kendilerini ve yaratıcılıklarını keşfettiklerini, halka yararlı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettikleri görüldü. Katılımcılar ise, programı yararlı bulduklarını, yanlış bildikleri doğruları düzeltme fırsatı bulduklarını, sormaya çekindikleri konularda bilgilendiklerini, kendilerini ifade etme ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulduklarını, programın sürekli olmasını istediklerini belirttiler.