Oturum Aç
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Destekli Hizmet İçi Eğitim Programı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Sağlık, Uygulama, Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan eğitim programı 29.1.2018 tarihinde başlamış ve 19.03.2018. tarihinde sona ermiştir. Eğitimlerin başlama amacına bağlı kalınarak;

  • Literatür bilgisi ve örnek vakalar ile eğitim desteklenmiş,
  • Kanıta dayalı uygulamalar tartışılmış,
  • Hastanemizde çalışan hemşireler ve üniversitemiz akademisyen hemşireleri arasındaki bilgi alışverişi ve işbirliği pekiştirilmiş böylece hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Her klinikten yüksek katılımın sağlandığı ve hemşirelik hizmetleri yönetim kadrosunun da ilgi ile takip ettiği eğitim programına akademisyen hemşirelerden Prof. Dr. Türkinaz AŞTI, Prof. Dr. Anayit COŞKUN, Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM, Doç. Dr. Yazile SAYIN, Arş. Gör. Mahmut DAĞCI ve Arş. Gör. Seda Sümer Dalkıran katkı sağlamışlardır.


HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ​

EĞİTİMCİANLATILAN KONULAR
Doç. Dr. Yazile SAYINAmeliyat öncesi ve sonrası emosyonel durum
Doç.Dr. Yazile SAYIN - Arş.Gör.Mahmut DAĞCIAmeliyat öncesi ve sonrası hasta takibi ve önemi
Prof.Dr. Aytolan YILDIRIMHemşirelik yasası
Prof.Dr. Anayit COŞKUNGebelik ve lohusalık bakım ve  takibi
Prof.Dr. Türkinaz AŞTI - Arş. Gör. Seda S. DALKIRANVital bulguların alınması ilkeleri
Doç.Dr. Yazile SAYINYara Bakımı
Doç.Dr. Yazile SAYINVentilatör İlişkili Pnömoni
Doç.Dr. Yazile SAYIN - Arş.Gör.Mahmut DAĞCIHemorajik Şok
Prof.Dr. Türkinaz AŞTIBakımda hemşirelik süreci uygulaması
Doç.Dr. Yazile SAYINYbü ventilatör ilişkili pnomoni
Doç.Dr. Yazile SAYINKritik hastada üriner sistem enfeksiyonları ve etkenler
Doç.Dr. Yazile SAYINYoğun bakım hastasında santral venöz kateter enfeksiyonu
Doç.Dr. Yazile SAYINYoğun bakım hastasında beslenme
Doç.Dr. Yazile SAYINYoğun bakım sendromunda (deliryum) bakım