Oturum Aç
  • Hemşirelikte Bilim Günleri: Hemşirelik Araştırmalarında İstatistik Uygulamaları

​Hemşirelikte Bilim Günleri kapsamında 16 Aralık 2019 tarihinde Hemşirelik Araştırmalarında İstatistik Uygulamaları konulu seminer verilmiştir.

Konuşmacı Yemliha DURMAZ konuşmasında hemşireler ve hemşirelik bölümünde istatistiki analiz ve yorumlamanın önemine vurgu yapmıştır.

Hemşirelik kongrelerinde ve öğrenci hemşirelik kongrelerinde işlenen konulardan araştırma örnekleri verilmiş, hemşirelik mesleği icra edenlerin tutumları, özellikle tükenmişlik düzeyleri, hasta- hemşire ilişki ve iletişiminin geliştirilmesi adına çok yönlü araştırmalar ile hem sürecin verimliliğini artırma, meslek mensuplarının çalışma koşullarını iyileştirme, hastalara verilen sağlık hizmetlerinin niteliğini artırma alanlarında elde edilen veriler ile iyileştirici dönüşümlerin oluşacağı üzerinde durulmuştur.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan DURMAZ'a hediye ve teşekkür belgesi takdimi sonrasında etkinlik sona ermiştir.