Oturum Aç
  • Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türkinaz AŞTI’nın Hemşirelik Haftası Mesajı


 


İnsanlığın varoluşundan bu yana bakım olgusunu üstlenen hemşireler, fertilizasyondan yaşlılığa değin uzanan tüm evrelerde yaşamlara dokunarak;  esenlik,  sağlık, rahatsızlık, hastalık, terminal dönem ve ölüm sürecine uzanan yaşam dizgesinin her aşamasında, etik değerler ışığında hizmet vermektedir.

 

Uluslararası Hemşireler Konseyi ( ICN )  ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO ) 2020 yılını Hemşireler ve Ebeler Yılı olarak ilan etmiş, ICN teması olarak ise : "Hemşireler Dünya Sağlığında Öncü Bir Ses" olarak belirlemiştir.

 Ne büyük bir tesadüftür ki bu yıl Dünya'nın yaşadığı Covid -19 salgını savaşında hemşireler, virüsün yayılması, önlenmesi ve Covid-19 tanısı konmuş hastanın bakımının yönetimi sürecinde bu savaşınkahramanı olmuşlardır.

 

Bu zorlu salgın mücadelesinde hemşireliğin; bilgi,  sevgi,  beceri ve deneyim sarmalında bilgiyi deneyimle buluşturan:

 

Yoğun Bakım Hemşireliği,  Acil Hemşireliği,  Pediatri, Geriatri, Palyatif Bakım Hemşireliği gibi uzmanlık alanlarının yanı sıra; özellikle sağlığın korunması ve sürdürülmesi bağlamında sağlıklı davranışların kazanılması, özellikle salgınlar/ enfeksiyon hastalıkların varlığında ise; hastalıklarının yayılması ve önlenmesinde Halk Sağlığı Hemşireliği, savaşlar ve afet durumlarında ise; Afet Hemşireliği önem kazanmaktadır.

 

Ayrıca hemşireler, yeni Dünya düzeninde yaşanılan; tüm bilimsel, teknolojik, felsefi, demografik, sosyokültürel, politik değişim ve gelişimler gibi mesleğini etkileyen faktörlerin farkında olarak, tüm hemşirelik rol ve sorumluluklarında: Bütüncül ve Hümanistik felsefi yaklaşımını ilke edinmiştir.

Sonuç olarak; biz hemşireler sizlerle varız ve bize verilen değerlerle güçlüyüz. Hemşirelik haftamız kutlu olsun.