Oturum Aç
  • Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi, İstanbul 21-23 Ekim 2015

21-23 Ekim 2015 İstanbul CNR Expo’da düzenlenen T.C. Sağlık Bakanlığı destekli kongrede sağlık alanında çok sayıda kurs düzenlenmiştir. Bu kurslardan biri olan Palyatif Bakım Kursunda BAVÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜNEŞ BAYIR ‘’Palyatif Bakımda Beslenme ‘’ konusunda kursiyerlere eğitim vermiştir. Kurs notları online olarak (Edmodo) kursiyerlere ulaştırılmıştır.