Oturum Aç

 Ana Sayfa

​​
hem-bas.jpg
Hemşirelik mesleğindeki bilimsel, felsefi, teknolojik gelişmeler, sosyodemografik yapılanma ve politikoekonomik etmenler bağlamındaki değişim ve gelişmeler doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin sunumu da önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişimler, hemşirelik eğitimini de şüphesiz etkilemekte ve biz eğitimcileri geleceğin hemşirelerini yetiştirmede daha büyük sorumluluklarla karşı karşıya getirmektedir. Hemşirelerin sağlıklı bireylerin sağlıklarının korunması ve geliştirilmesinde, hasta bireylere ise  daha kaliteli bakım verebilmeleri için, bilimsel alt yapısı güçlü, hümanist / bütüncül felsefi görüşü benimsemiş “ bilişsel, duyuşsal ve  psikomotor  becerileri “gelişmiş deneyimli, kanıt temelli yaklaşımları, teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir.

Hemşirelik Bölümümüz, Türkiye'nin ilk Sağlık Üniversitesi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur. Teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra, donanımlı mesleki beceri eğitim laboratuvarları, Vatan, Dragos, Eyüp ve Fatih yerleşkelerindeki hastane klinikleri ve poliklinikleri  ile ülkesine ve mesleğine karşı sorumluluk bilinci taşıyan, hemşirelik bilim ve sanatını birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamada en üst düzeyde kullanabilen, modern hemşireliğin rol ve işlevlerini üstlenebilecek, bütüncül bir yaklaşımla bakım verebilecek, yenilikçi, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, sorunlara çözümler üretebilen, multidisipliner ekip anlayışı ile hareket eden ve tüm bunları yerine getirirken, etik ilkeleri göz önünde bulunduran lider hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümün eğitim programı, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda hazırlanmış olup, kuramsal ve uygulamalı derslerin içerik ve ağırlıkları bu ölçütler doğrultusunda belirlenmiştir. Oluşturulacak öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile öğrencilere farklı ortam ve hastanelerdeki hasta bakım uygulamalarını gözlemleme, inceleme ve beceriler kazandırma planlanmaktadır.

Bölümümüz, Türkiye'nin her yerinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren vakıf üniversiteleri içinde ilk 3 sırada tercih edilmekte, lisansüstü eğitimleri ile bilimsel temelli hemşirelik bakımını desteklemektedir.

Lisans eğitiminin ilk yılından itibaren öğrencilere, ulusal ve uluslararsı bilimsel etkinliklerde aktif rol almalarını, araştırma deneyimi kazanmalarını sağlıyor, son sınıfta bitirme projesi ve intörnlük uygulamaları ile çalışma yaşamına ve akademik hayata uyum sağlama deneyimlerini güçlendiriyor, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimleri için öğrenci kulüp faaliyetlerine ve aktivitelere katılımlarını destekliyoruz.

Geniş çalışma alanları yelpazesi, çeşitli branşlarda akademik kariyer olanakları bulunan mezunlarımızın kamu ve özel sağlık kuruluşlarının hemşire istihdamında öncelikli olarak tercih edilmesi bölümümüzün gurur kaynağıdır. 

Bölümümüzü tercih eden siz değerli öğrencilerimizi kutluyor, saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Prof. Dr. Türkinaz AŞTI
Hemşirelik Bölüm Başkanı

Son Güncelleme Tarihi: 03.02.2020