Oturum Aç

 Genel Bilgiler

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinin sunumu da önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişimler, hemşirelik eğitimini de şüphesiz etkilemekte ve biz eğitimcileri geleceğin hemşirelerini yetiştirmede daha büyük sorumluluklarla karşı karşıya getirmektedir. Hemşirelerin hastalarına daha kaliteli bakım verebilmeleri için, bilgi olarak daha donanımlı olmaları, uygulama becerilerinin daha gelişmiş, teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir.

Hemşirelik bölümünün amacı, modern hemşireliğin rol ve işlevlerini üstlenebilecek, bireye bütüncül bir yaklaşımla bakım verebilecek, yenilikçi, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, sorunlara çözümler üretebilen ve tüm bunları yerine getirirken, etik ilkeleri göz önünde bulunduran hemşireler yetiştirmektir.

Bölümün eğitim programı, ulusal ve uluslar arası standartlar doğrultusunda hazırlanmış olup, kuramsal ve uygulamalı derslerin içerik ve ağırlıkları bu ölçütler doğrultusunda belirlenmiştir. Oluşturulacak öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile öğrencilerin farklı ortam ve hastanelerdeki hasta bakım uygulamalarını gözlemleme, inceleme ve beceriler kazandırma planlanmaktadır.

Toplam 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, iş yeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, hemşirelik eğitim-araştırma kurumlarında ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

Hemşirelik bölümüne sayısal​ puan türü ile burslu, burssuz kız ve erkek öğrenciler kabul edilmektedir. Eğitim dili Türkçedir​.​