Oturum Aç

 Odyoloji Bölümü

Odyoloji biliminin tarihsel gelişiminin 1900’lü yılların başlarına dayandığı görülür. İkinci dünya savaşından sonra savaş yaralılarının büyük bir kısmını kafa travmaları, akustik travmalar ve yaralanmalar oluşturmuştur. Bu yaralanmalar sonucu çok sayıda işitme ve dil-konuşma sorunu olan hastanın tedavilerinde ve rehabilitasyonunda önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Savaş yıllarının sonunda 1945-1950 yılları arasında bu ihtiyaç yeni bir meslek grubunun doğmasına yol açmıştır. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bu alana profesyonel meslek elemanlarını yetiştiren lisans düzeyinde okullar kurulmuştur. Odyolog ve konuşma terapisti (Audiologist&Speech Pathologist) başta Kulak Burun Boğaz olmak üzere Beyin Cerrahisi, Nöroloji, Plastik Cerrahi, Çocuk Ruh Sağlığı, Psikiyatri gibi uzmanlık alanlarının oluşturduğu multidisipliner çalışmalarda, bağımsız meslek grubu olarak yer almıştır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde sayıları 40.000’i aşan bu meslek mensuplarının büyük bir kısmı sağlık hizmetleri yanında Üniversitelerin Akademik kadrolarında da görevlerini sürdürmektedir.

Türkiye’de ilk kez, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Odyoloji yüksek lisans programına öğrenci alınmış ve bu alanda uzman yetiştirilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçte, konuşma bozukluğu alanındaki ihtiyaç ve bu alanda eğitim veren bir kurum olmaması nedeniyle 1987 yılında Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları yüksek lisans programı olarak eğitime devam edilmiştir. Günümüzde halen Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri’nde yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Dokuz Eylül, Çukurova, Gazi ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleri’nde yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Bu programlardan mezun olan kişi sayısı Türkiye ihtiyaçları düşünüldüğünde oldukça sınırlı kalmaktadır. 2011 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Odyoloji lisans programı eğitim-öğretime başlamış durumdadır. 2012 yılında ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Odyoloji Bölümleri açılmış durumdadır. 2013 yılında ise İstanbul Aydın ve İstanbul Gelişim Üniversite’lerinde de Odyoloji bölümleri açılmıştır.​