Oturum Aç

 Vizyon Misyon

Vizyon

Odyoloji bölümü olarak vizyonumuz; toplum sağlığının geliştirilmesinde Odyoloji alanını daha etkin ve verimli hale getirmek, eğitim ve kalite öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, ulusal ve uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir fakülte konumuna gelmektir.

Misyon

Odyoloji bölümü olarak misyonumuz; insan haklarına saygılı, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, yaşam boyu öğrenme ve öğretme idealine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin ve aktif odyolog’lar yetiştirmek; mesleki özerkliğin ve hakların kazanılması ve korunması için çalışmalar yapmak; multidisipliner çalışmalar yürütmek; uluslar arası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak; odyoloji hizmetini ve teknolojisini sadece toplum yararına sunmaktır.​